Societate de Administrare a Investitiilor

Administrator al SIF Muntenia S.A.

FIA Muntenia Trust

FIA Muntenia Trust se încadrează în categoria Fondurilor de Investiții Alternative (FIA) de tip contractual cu capital privat (FIAIPCP) destinat investitorilor profesionali, propunându-si identificarea de oportunități care oferă randamente ajustate la risc superioare, în vederea creșterii pe termen lung a capitalului investit.

FIA Muntenia Trust a fost autorizat în calitate de FIAIPCP prin autorizația ASF nr. 147/13.10.2022 și este înscris în Registrul ASF sub nr. CSC09FIAIPCP/400001.

Obiectivul Fondului il reprezintă mobilizarea resurselor financiare atrase de la investitorii săi, în scopul investirii acestora, în general, în acțiuni și obligațiuni ale companiilor din România.

Fondul se adresează investitorilor profesionali cu un apetit de risc peste medie, care sunt de acord cu, şi îşi însuşesc politica investiţională a Fondului .

Durata minimă recomandată a investițiilor este de 5 ani.

Pentru mai multe informații despre FIA Muntenia Trust contactați societatea de administrare sau logați-vă cu parola alocata.

Parola:

web analytics