Societate de Administrare a Investitiilor

Administrator al SIF Muntenia S.A.

Guvernanta corporativa

Act constitutiv al SAI Muntenia Invest SA (actualizat aprilie 2021)

Regulament de guvernanta corporativa al SAI Muntenia Invest SA (august 2020)

Declaratia privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa conform Reg. ASF nr. 2/2016 (actualizata decembrie 2020)

Organigrama SAI Muntenia Invest SA (februarie 2019)

Evaluarea sistemului de management al riscului (Decembrie 2020)

Informatii conform art. 48 indice 1, lit. d) din Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara se regasesc in Raportul administratorilor privind activitatea SAI Muntenia Invest, capitolul "Situatii Financiare"

Informatii conform art. 48 indice 1, lit. e) din Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara se regasesc in Raportul administratorilor privind activitatea SAI Muntenia Invest, capitolul "Guvernanta Corporativa"

Informatii conform art. 48 indice 1, lit. f) din Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara se regasesc in Raportul administratorilor privind activitatea SAI Muntenia Invest, capitolul "Managementul Riscurilor"

Informatii conform art. 48 indice 2 din Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

Declaratie referitoare la implementarea Regulamentului (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (mai 2021)

web analytics