Societate de Administrare a Investitiilor

Administrator al Longshield Investment Group

Guvernanta corporativa

Act constitutiv al SAI Muntenia Invest SA (actualizat august 2021)

Regulament de guvernanta corporativa al SAI Muntenia Invest SA (decembrie 2023)

Declaratia privind aplicarea principiilor de guvernanta corporativa conform Reg. ASF nr. 2/2016 (actualizata decembrie 2022)

Organigrama SAI Muntenia Invest SA (septembrie 2022)

Evaluarea sistemului de management al riscului (Decembrie 2022)

Informatii conform art. 48 indice 1, lit. d) din Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara se regasesc in Raportul administratorilor privind activitatea SAI Muntenia Invest, capitolul "Situatii Financiare"

Informatii conform art. 48 indice 1, lit. e) din Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara se regasesc in Raportul administratorilor privind activitatea SAI Muntenia Invest, capitolul "Guvernanta Corporativa"

Informatii conform art. 48 indice 1, lit. f) din Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara se regasesc in Raportul administratorilor privind activitatea SAI Muntenia Invest, capitolul "Managementul Riscurilor"

Informatii conform art. 48 indice 2 din Regulamentului nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara

Declaratie referitoare la implementarea Regulamentului (UE) 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare (mai 2021)

Declarație conform art. 12 din Regulamentului (UE) nr. 2022/1288 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2088 - Declaraţia participanţilor la piaţa financiară conform căreia nu iau în considerare efectele negative ale deciziilor lor de investiţii asupra factorilor de durabilitate (iunie 2023)

web analytics